Prosess å skaffe seg kredittkort

Det er en svært enkel prosess å skaffe seg kredittkort. Det er en god ide å begynne med å skaffe seg en oversikt over hvilke kredittkort som best vil passe ens behov. Dette gjør man lettest ved å gjøre et søk på internett. Det finnes flere nettsider som gir deg en oversikt over de mest fordelaktige kredittkortene – slik som allekredittkort.org. Når man har funnet frem til det eller de kredittkortene som er relevante legger man inn en søknad på finansieringsselskapets/bankens hjemmeside på nettet. Dette er en lettfattelig prosess hvor man hos noen bare behøver å legge inn grunnleggende opplysninger om seg selv. Svar på søknaden mottar man som regel umiddelbart. For å motta kredittkortet hurtigere kan man bruke BankId-brikken når man søker. Dette vil korte ned ventetiden fra uker til noen få dager.

Kriterier som må oppfylles

For å få utstedt kredittkort må man være norsk statsborger og må dessuten ha vært det i de tre siste årene. Det er også aldersgrense for å få innvilget kredittkort – de fleste plasser ligger denne på 18 år men hos enkelte opererer de med en aldersgrense opp mot 23 år. Hos de fleste finansieringsselskapene/bankene forlanger de også at man har en stabil inntekt. Hos majoriteten av finansieringsselskapene/bankene har man en inntektsgrense på over 100 000 kroner, men dette kan variere, og det er også noen som ikke har noen krav til inntekt. Det er i tillegg et krav til at du ikke må ha noen pågående inkassokrav mot deg eller noen betalingsanmerkninger.

De kundene som har en stabil og god økonomi – og lønnsinntekt er mest etterspurt av finansieringsselskapene/bankene, og får derfor flere kredittkort å velge mellom. Kredittrammen på kortet settes også høyere om man har en gjeld som er liten eller om man er helt gjeldfri.