ønsker du et lån i dag?

Lån på dagen betyr at du kan ha pengene du har søkt om gjennom en lånesøknad inn på kontoen din allerede én arbeidsdag etter at nødvendig dokumentasjon er mottatt. Dokumentutveksling mellom bank og privatperson på nett vil vanligvis skje rimelig raskt. Man får som regel et svar på søknad samme dag dersom denne er sendt elektronisk innen endt arbeidsdag — altså mellom klokken er slått fire og halv fem. Renten ved et lån på dagen er knyttet til den type lån du søker om. Rentesatsene for forbrukslån og refinansiering er de samme som under normale omstendigheter. Alt går bare litt raskere når du søker om et lån på dagen.

Siden nettopp alt går raskt — spesielt hvis alle dokumenter er i orden og du får et positivt svar på søknaden — er det viktig å tenke på at du nå har tatt på deg en stor forpliktelse i løpet av en relativt kort tidsintervall. Et lån bør aldri tas opp som et resultat av en spontan handling, men bør være en nøye gjennomtenkt handling motivert av et tydelig mål og/eller prosjekt. Selv om alt skjer på dagen, gjelder samme krav og forpliktelser til deg som lånetaker ovenfor banken.