hvordan låne du billigst?

Alle kan ta et billig lån på nettet ved å benytte seg av bankenes nettsider. De aller fleste banker på nettet tilbyr muligheter for å søke lån gjennom å benytte elektroniske søknadsskjemaer. Disse fungerer som vanlige lånesøknader, og du vil derfor bli bedt om å fylle ut personalia og alt annet av detaljer som banken trenger for å gjøre en helhetlig vurdering av deg som lånesøker.

Noe av det viktigste som man bør se på når det gjelder å låne penger på nettet, er hvilke rentekostnader som følger lånet. Her behandler bankene hver søknad individuelt og man får da ulike vilkår avhengig av hvilken bank man benytter seg av. I de beste tilfellene starter den nominelle renten for forbrukslån på mellom 7,5 og 9 %, men den faktiske renten som bankene tilbyr havner normalt sett et sted mellom 13 og 17 %. Fordelen er uansett at man søker helt uforpliktende når man søker på nett. Ingen tilbud er derfor bindende. Dermed kan man søke hos flere långivere, sammenligne vilkårene og velge det mest lønnsomme lånet som blir tilbudt.

Den vanligste låneformen som tilbys på nett er forbrukslån for privatpersoner. Samme vilkår og regler for forbrukslån gjelder når man søker om slike på nett som ellers.