Prosess å skaffe seg kredittkort

Det er en svært enkel prosess å skaffe seg kredittkort. Det er en god ide å begynne med å skaffe seg en oversikt over hvilke kredittkort som best vil passe ens behov. Dette gjør man lettest ved å gjøre et søk på internett. Det finnes flere nettsider som gir deg en oversikt over de mest fordelaktige kredittkortene – slik som allekredittkort.org. Når man har funnet frem til det eller de kredittkortene som er relevante legger man inn en søknad på finansieringsselskapets/bankens hjemmeside på nettet. Dette er en lettfattelig prosess hvor man hos noen bare behøver å legge inn grunnleggende opplysninger om seg selv. Svar på søknaden mottar man som regel umiddelbart. For å motta kredittkortet hurtigere kan man bruke BankId-brikken når man søker. Dette vil korte ned ventetiden fra uker til noen få dager.

Kriterier som må oppfylles

For å få utstedt kredittkort må man være norsk statsborger og må dessuten ha vært det i de tre siste årene. Det er også aldersgrense for å få innvilget kredittkort – de fleste plasser ligger denne på 18 år men hos enkelte opererer de med en aldersgrense opp mot 23 år. Hos de fleste finansieringsselskapene/bankene forlanger de også at man har en stabil inntekt. Hos majoriteten av finansieringsselskapene/bankene har man en inntektsgrense på over 100 000 kroner, men dette kan variere, og det er også noen som ikke har noen krav til inntekt. Det er i tillegg et krav til at du ikke må ha noen pågående inkassokrav mot deg eller noen betalingsanmerkninger.

De kundene som har en stabil og god økonomi – og lønnsinntekt er mest etterspurt av finansieringsselskapene/bankene, og får derfor flere kredittkort å velge mellom. Kredittrammen på kortet settes også høyere om man har en gjeld som er liten eller om man er helt gjeldfri.

hvordan låne du billigst?

Alle kan ta et billig lån på nettet ved å benytte seg av bankenes nettsider. De aller fleste banker på nettet tilbyr muligheter for å søke lån gjennom å benytte elektroniske søknadsskjemaer. Disse fungerer som vanlige lånesøknader, og du vil derfor bli bedt om å fylle ut personalia og alt annet av detaljer som banken trenger for å gjøre en helhetlig vurdering av deg som lånesøker.

Noe av det viktigste som man bør se på når det gjelder å låne penger på nettet, er hvilke rentekostnader som følger lånet. Her behandler bankene hver søknad individuelt og man får da ulike vilkår avhengig av hvilken bank man benytter seg av. I de beste tilfellene starter den nominelle renten for forbrukslån på mellom 7,5 og 9 %, men den faktiske renten som bankene tilbyr havner normalt sett et sted mellom 13 og 17 %. Fordelen er uansett at man søker helt uforpliktende når man søker på nett. Ingen tilbud er derfor bindende. Dermed kan man søke hos flere långivere, sammenligne vilkårene og velge det mest lønnsomme lånet som blir tilbudt.

Den vanligste låneformen som tilbys på nett er forbrukslån for privatpersoner. Samme vilkår og regler for forbrukslån gjelder når man søker om slike på nett som ellers.

ønsker du et lån i dag?

Lån på dagen betyr at du kan ha pengene du har søkt om gjennom en lånesøknad inn på kontoen din allerede én arbeidsdag etter at nødvendig dokumentasjon er mottatt. Dokumentutveksling mellom bank og privatperson på nett vil vanligvis skje rimelig raskt. Man får som regel et svar på søknad samme dag dersom denne er sendt elektronisk innen endt arbeidsdag — altså mellom klokken er slått fire og halv fem. Renten ved et lån på dagen er knyttet til den type lån du søker om. Rentesatsene for forbrukslån og refinansiering er de samme som under normale omstendigheter. Alt går bare litt raskere når du søker om et lån på dagen.

Siden nettopp alt går raskt — spesielt hvis alle dokumenter er i orden og du får et positivt svar på søknaden — er det viktig å tenke på at du nå har tatt på deg en stor forpliktelse i løpet av en relativt kort tidsintervall. Et lån bør aldri tas opp som et resultat av en spontan handling, men bør være en nøye gjennomtenkt handling motivert av et tydelig mål og/eller prosjekt. Selv om alt skjer på dagen, gjelder samme krav og forpliktelser til deg som lånetaker ovenfor banken.